Konkurs na Krzyżówkę Przyrodniczą, IV edycja

 

Do pobrania: pismo od Dyrektora, regulamin + karta zgłoszenia

 

Regulamin

Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę Ekologiczną

4 edycja

 

 1. 1.      Cele Konkursu

 

 

 

 1. 2.      Organizatorzy Konkursu

 

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, ul Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa

 

 1. 3.      Uczestnicy Konkursu

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. 0-6 oraz gimnazjalistów

 

 1. 4.      Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

Zespół może stanowić cała klasa – wówczas dopuszczalna jest większa liczba uczestników niż 20 osób. Zespół mogą również tworzyć uczniowie wybrani z różnych klas, członkowie szkolnego koła przyrodniczego lub inni, zainteresowani zagadnieniami ochrony środowiska.

 

 

 1. Realizacja i opracowanie wszystkich zadań konkursowych:

 

I. Na jednej stronie arkusza papieru formatu A3:

Opracowanie krzyżówki z przeznaczeniem do rozwiązania (z poleceniami do haseł napisanymi na komputerze)

 1. Hasła,które będą występowały w krzyżówce powinny mieć tematykę ekologiczną
 2. kl. 0-3 - minimalna liczba haseł – 17 (siedemnaście)
 3. kl. 4-6 i gimnazjaliści - minimalna liczba haseł – 27 (dwadzieścia siedem)
 4. 4.      Opracowanie plastyczne krzyżówki o charakterze przyrodniczym z elementami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 5. Opracowanie artystyczne krzyżówki w dowolnej płaskiej technice plastycznej
 6. Podpisanie pracy – na odwrocie pracy należy zamieści kserokopię karty zgłoszenia, wraz z krótkim komentarzemczego uczestnicy konkursu nauczyli się wykonując zadanie, jak oceniają czas poświęcony na opracowanie krzyżówki.

 

 

 

II. Na jednej stronie arkuszu papieru formatu A3

Przedstawienie krzyżówki rozwiązanej z poleceniami do haseł i z wyróżnionym hasłem głównym

 

Muzeum Łowiectwa Jeździectwa, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs –krzyżówka”.

 

 

Warunkiem przyjęcia pracy jest załączenie jednego kompletu:

 

 1. Opracowana plastycznie krzyżówka przeznaczona do rozwiązania na arkuszu papieru formatu A3 (na odwrocie podpis w postaci skserowanej karty zgłoszenia),
 2. Krzyżówka rozwiązana na arkuszu papieru formatu A3 (na odwrocie podpis w postaci skserowanej karty zgłoszenia)

 

 1. 5.      Kryteria oceny

Komisja konkursowa będzie oceniać według następujących kryteriów:

-          kompletność nadesłanych opracowań (prace niekompletne zostaną zdyskwalifikowane już we wstępnej fazie oceniania),

-          poprawność wykonania zadań,

-          terminowość nadesłanych prac,

-          wykorzystanie znaczenia roli świadomości proekologicznej w życiu społeczności,

-          umiejętność wykorzystania elementów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

-          ciekawe ujęcie, czytelność oraz estetyka opracowania,

-          uczestnictwo - w czasie trwania konkursu - w zajęciach edukacyjnych lub zwiedzaniu Muzeum,

 

 

 

 1. 6.      Komisja konkursowa dokona ocenyprac.Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne.

 

 

 1. 7.      Ogłoszenie wyników i nagrody

 

 

Po zakończeniu  wręczenia nagród uczestnicy będą mieli okazję  zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

 

 

Po uroczystości wręczenia nagród uczestnicy będą mieli okazję do bezpłatnego  zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

 

 1. 8.      Informacje na temat Konkursu

e-mail: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl

            m.sztorc@muzeum.warszawa.pl

 

 

 

9.         Prawa autorskie:

 

 

 1. Uwagi końcowe

 

 

 


Newsletter

 

Biuletyn Informacji PublicznejMuzeum Łowiectwa i Jeździectwa 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
tel.: 22 522 66 30 fax. 22 628 46 99, www.muzeum.warszawa.pl, mlij@muzeum.warszawa.pl
Projekt & wykonanie www.futureindesign.com Darmowy czytnik PDF dla osób niedowidzących