Festiwal Sztuki Jeździeckiej

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki zorganizował pierw­szy w histo­rii Festiwal Sztuki Jeździeckiej, który z radościa wsparliśmy, z oka­zji jubi­le­uszu 50-lecia ist­nie­nia Związku. Festiwal odbył się 23 marca 2014 r.

Więcej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat samego Festiwalu znaj­dą Państwo na stro­nie

festiwalsztukijezdzieckiej.pl.

 


Newsletter

 

Biuletyn Informacji PublicznejMuzeum Łowiectwa i Jeździectwa 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
tel.: 22 522 66 30 fax. 22 628 46 99, www.muzeum.warszawa.pl, mlij@muzeum.warszawa.pl
Projekt & wykonanie www.futureindesign.com Darmowy czytnik PDF dla osób niedowidzących